info@pte.com.vn Phone: + 028 71083879 - 028 3927 3939

Hệ Thống Cấp Thoát Nước

HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

  • Lắp đặt hệ thống cấp nước
  • Hệ thống nước thải
  • ​Thiết bị xử lý nước
  • Thiết bị xử lý nước thải
  • Trạm bơm nước
  • Hệ thống thiết bị cho nhà vệ sinh