APOLLO LŨY BÁN BÍCH
Thông tin dự án

Tên dự án: TRUNG TÂM ANH NGỮ APOLLO

Địa điểm: 573 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nội Thất Ong

Giá trị hợp đồng: 97.000.000

Mô tả phạm vi công việc: Cung cấp & lắp đặt hệ thống PCCC

Thời gian hoàn thành: 1 tháng