Thông tin dự án

Tên dự án: BIA CRAFT

Địa điểm: 123 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nội Thất Bền Vững

Giá trị hợp đồng: 103.000.000

Mô tả phạm vi công việc: Cung cấp & lắp đặt hệ thống PCCC

Thời gian hoàn thành: 30 ngày