CẢI TẠO SỮA CHỮA CỬA HÀNG DOMINO’S KHÁNH HỘI
Thông tin dự án

CẢI TẠO SỮA CHỮA CỬA HÀNG DOMINO’S KHÁNH HỘI

Địa chỉ: 131-133 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, TP.HCM

Thời gian thi công: 21/02/2023 – 01/03/2023