HOÀN TRẢ MẶT BẰNG CỬA HÀNG DOMINO’S PIZZA MINH PHỤNG
Thông tin dự án

Tên dự án: CỬA HÀNG DOMINO’S PIZZA MINH PHỤNG

Địa điểm: 74 Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch Vụ Thực Phẩm Và Giải Khát Việt Nam

Giá trị hợp đồng: 87.500.000 vnđ

Mô tả phạm vi công việc: Hoàn trả mặt bằng, vận chuyển trang thiết bị về kho Cát Lái

Thời gian hoàn thành: 5 ngày