PTE Việt Nam quản lý Tòa nhà Bitexco Financial Quận 1, HCM
Thông tin dự án

PTE Việt Nam  Được tham gia tư vấn Bất động sản chính cho các dịch vụ quản lý tòa nhà. Tòa cao ốc bao gồm 6 tầng khối đế bán lẻ rộng 8.000m²; và thêm 6.000m² cho khu vực ăn uống; cũng như 37.000m² diện tích văn phòng cho thuê Hạng A.  

Tòa nhà Bitexco Financial Quận 1, HCM