QUẢN LÝ HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ DALI -24C PHAN ĐĂNG LƯU
Thông tin dự án

QUẢN LÝ HỆ THỐNG KỸ THUẬT TÒA NHÀ DA LI

ĐỊA CHỈ: 24C PHAN ĐĂNG LƯU, PHƯỜNG 6, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

THỜI GIAN: 15/10/2020- 15/02/2022