Saigon Tower Building Quận 1, HCM
Thông tin dự án

Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật của tòa nhà văn phòng cho thuê Hạng A

Saigon Tower Building Quận 1, HCM