THI CÔNG CẢI TẠO SỮA CHỮA CỬA HÀNG POPEYE’S PHÚ MỸ HƯNG
Thông tin dự án

ĐỊA CHỈ: 62 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

HẠNG MỤC: CẢI TẠO, SỮA CHỮA CỬA HÀNG POPEYE’S

THỜI GIAN THI CÔNG17/7/2023 –07/08/2023