Trụ sở điều hành và Trung tâm thương mại Viettel.
Thông tin dự án

Tên dự án: Trụ sở điều hành và Trung tâm thương mại Viettel.

Địa điểm: 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Bất Động Sản Viettel – Chi Nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội.

Giá trị hợp đồng: 1.409.654.000 đồng

Mô tả chi tiết phạm vi công việc: Thi công hệ thốn thoát nước sàn tầng 1&2 tháp A, cải tạo bể tách mỡ B3 tháp B

Thời gian hoàn thành: 45 ngày