Trung Tâm Thương Mại Vincom Thủ Đức, Quận Thủ Đức, HCM
Thông tin dự án

Trực tiếp thiết lập cơ chế và cơ cấu tổ chức quản lý vận hành tòa nhà gồm: hệ thống bán lẻ, Câu lạc bộ, Khu VP cho thuê

Trung Tâm Thương Mại Vincom ThủĐức, Quận Thủ Đức, HCM