Tư vấn quản lý vận hành, dịch vụ kỹ thuật TÒA NHÀ VIETTIN 635 NGUYỄN TRÃI
Thông tin dự án

Tư vấn quản lý vận hành, dịch vụ kỹ thuật TÒA NHÀ VIETTIN

Địa chỉ: 635 635B Nguyễn Trãi, Q5. TP.HCM

Thời gian: 30/10/2021- Nay