Thông tin dự án

Tên dự án: VĂN PHÒNG WNW

Địa điểm: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quản lý ACON Việt Nam

Giá trị hợp đồng: 434.433.681

Mô tả phạm vi công việc: Thi công cải tạo hệ thống kỹ thuật điện mạng các tầng

Thời gian hoàn thành: 30 ngày