VIỆT THÁI OFFICE
Thông tin dự án

Tên dự án: VIỆT THÁI OFFICE

Địa điểm: Tầng 10-106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH COGNIPLUS INTERIORS

Giá trị hợp đồng: 398.089.853 đồng

Mô tả phạm vi công việc: Thi công hệ thống MEP

Thời gian hoàn thành: 1,5 tháng