Vincom Đồng Khởi Building Quận 1, HCM
Thông tin dự án

Trực tiếp quản lý vận hành hệ thống bán lẻ, văn phòng cho thuê Hạng A và các khối tầng căn hộ cao cấp của dự án. Dự án gồm Diện tích bán lẻ: 65.000 m2, văn phòngcho thuê hạng A: 83.213m2, 96 Căn hộ cao cấp căn hộ: 16.462,89 m2.

Vincom Đồng Khởi Building Quận 1, HCM