info@pte.com.vn Phone: + 028 71083879 - 028 3927 3939

Hệ Thống Điện Nhẹ

HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ

a. Hệ thống phát thanh công cộng/nhạc nền

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH

b. Hệ thống mạng LAN
CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH

c. Hệ thống tổng đài
CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH

d. Hệ thống camera quan sát

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH

e. Hệ thống cửa từ

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH