info@pte.com.vn Phone: + 028 71083879 - 028 3927 3939

Hệ Thống Điện

a. Hệ thống điện động lực

 • Trung thế (22kV)
  CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNHCÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH
 • Hạ thế (380V)

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNHCÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH

 • Máy phát điện
  CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH

b. Điện chiếu sáng.

 • Hệ thống tủ điện phân phối
 • Hệ thống thang máng cáp.
 • Hệ thống chiếu sáng.
 • Hệ thống cấp nguồn

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH