info@pte.com.vn Phone: + 028 71083879 - 028 3927 3939

Hệ Thống Điều Hòa Không Khí

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

a. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

  • Hệ thống VRV (VRF )

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH

  • Hệ thống Chiller

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH

b. Hệ thống nhiệt

  • Hệ thống khí nén

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH

  • Hệ thống thông gió

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH