info@pte.com.vn Phone: + 028 71083879 - 028 3927 3939

Hệ Thống PCCC

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

1. Hệ thống  báo cháy

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH

2. Hệ thống chữa cháy

Sử dụng nước tự động sprinkler

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH

Hệ thống chữa cháy bằng bọt

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH

Bột dập cháy ngoài bột BC và ABC

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH

Hệ thống phòng bơm

Hệ thống điều khiển bơm

CÔNG TY CP ĐT - THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG VÂN KHÁNH