Dịch Vụ
01/
Giáo Dục

Giáo dục là lĩnh vực đầu tiên của IGC, Tiên phong trong việc áp dụng Công nghệ vào giáo dục....

Xem thêm`
02/
Lập Trình Phần Mềm

Lập trình, gia công phần mềm và cung cấp giải pháp CNTT cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Xem thêm`
03/
Công Nghệ Thực Tế Ảo

Công nghệ thực tế ảo, Thực tế tăng cường..

Xem thêm`
04/
Đầu tư tài chính

Với thế mạnh về đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm và nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động đầu tư, Tập đoàn…

Xem thêm`