VĂN PHÒNG BAYER
Thông tin dự án

Địa điểm: Tầng 3,106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản

Giá trị hợp đồng: 3.818.148.146 đồng

Mô tả phạm vi công việc: Hệ thống M&E

Thời gian hoàn thành: 3 tháng