Giới thiệu

IGC Group

Tinh Hoa Kết Nối

Công ty Cổ phần IGC tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Kết nối Toàn Cầu thành lập từ tháng 03/2014 từ việc cùng Viện Quản trị Công nghệ FSB – FPT phát triển thành Công dự án Phát triển Tài năng Kinh doanh.

Thay đổi định hướng chiến lược

Đột phá bằng quyết đoán M&A

Vươn tầm cùng 4.0

Hành trình ra biển lớn

\