TRỤ SỞ CHÍNH

193/9 Đường Bà Hạt, Phường 9, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Email: info@pte.com.vn

Tell: (028) 7108 3879 – (028) 3927 3939

NHÓM CÔNG TY R.E.E VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC

  • 0972183933